Skip links

Subaylıq sənədi

Tələb olunan sənədlər : –

a) Ər və arvadın iki nəfər inamlı şahidlə səfirliyə gəlməsi

b) Həqiqi subaylıq haqda sənəd. (vətəndaş / qeyri vətəndaş)

c) Subaylıq haqda sənədin nümunəsinin doldurulması (qoyulmuş).  

d) Ər və arvadın həqiqi pasportları və yaşayış yeri.

e) Məhkum edilməmə haqda arayış (qeyri vətəndaş / vətəndaş).

f) 4 fotoşəkil

h) rüsum . 

This website uses cookies to improve your web experience.