Skip links

Widow’s document

Tələb olunan sənədlər : –

a) Dulun şəxsən iştirak etməsi

b) dulluq sənədi nümunəsinin doldurulması

c) Həqiqi nigah müqavilsəi

d) ərin və arvadın həqiqi ölüm şəhadətnaməsi

e) həqiqi pasport və həqiqi yaşayış yeri.

f) İki şahid, onların həqiqi pasportları və yaşayış yerləri

g) rüsum 

This website uses cookies to improve your web experience.