Skip links

And içmə ərizəsi

Tələb olunan sənədlər : –

a) iki şahidlə şəxsən səfirliyə gəlmə

b) and içmə ərizəsi nümunəsini doldurma

c) Həqiqi pasport və şahidlərin həqiqi pasportları və yaşayış yerləri

d) and içmə ərizəsi mövzusu barəsində sübutlu sənədlər

e) rüsum 

This website uses cookies to improve your web experience.