Skip links

Vətəndaşlıq Vəziyyətləri

Vətəndaşlıq Vəziyyətləri

 Azərbaycandakı Fələstin səfirliyinin konsulluq bölməsi Azərbaycanda və ya Fələstində istifadə olunacaq müxtəlif  bildiriş və vətəndaşlıq vəziyyəti sənədlərini çıxarır. Həmçinin aidiyyatı qanun və qaydalara müxalif olmadığı yəqin edildikdən sonra Fələstin və ya Azərbaycandan çıxan vətəndaşlıq vəziyyəti sənədlərini təsdiq edir. Bunlar aşağıdakılardır: 

1-Aidiyyatı olan şəxsə
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsən səfirliyə gəlmə 
b) Həqiqi pasport 
c) Ərizənin mövzusunu sübut edən şəhadətnamə 
d) Rüsum 
 
2- Yaxşı davranış haqqında arayış
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsən səfirliyə gəlmə 
b) Yaxşı davranış haqda ərizəni doldurma  (nümunə )
c) Səfirlikdən ərizəni təqdim edən haqda arayış, həqiqətən o qanunidir və səfirlik tərəfindən tanınır. 
d) Yaşayış yerindən sənədin surəti. Bu həm iş yeri həm də təhsil aldığı yer ola bilər. ((əslini görməklə)). 
e) Şəxsiyyət vəsiqəsi / pasportun surəti. ((əslini görməklə)). 
f) Ədliyyə nazirliyindən məhkum edilməmə haqda arayış və çıxdığı yerə görə onun təsdiq edilməsi. 
g) 4×6 ölçüdə 4 ədəd şəxsi foto. 
h) Öz əsl ölkəsindən yaxşı davranış haqda arayış təqdim etmə. (vətəndaş / qeyri vətəndaş). 
y) rüsum. 
 
3- Subaylıq sənədi
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Ər və arvadın iki nəfər inamlı şahidlə səfirliyə gəlməsi 
b) Həqiqi subaylıq haqda sənəd. (vətəndaş / qeyri vətəndaş)
c) Subaylıq haqda sənədin nümunəsinin doldurulması (qoyulmuş).  
d) Ər və arvadın həqiqi pasportları və yaşayış yeri.
e) Məhkum edilməmə haqda arayış (qeyri vətəndaş / vətəndaş). 
f) 4 fotoşəkil 
h) rüsum . 
 
4- Evliliyə razılıq vermə haqda sənəd
Tələb olunan sənədlər : – 
a) İki şahidlə şəxsən iştirak etmə
b) Evliliyə razılıq ərizəsini doldurma (nümunə)
c) Tam təsdiqlərlə həqiqi subaylıq sənədi 
d) Evliliyə razılıq sənədini tələb edənin və iki şahidin həqiqi pasportları. 
e) Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti / subay oğlanın pasportu / subay qızın pasportu. 
f)  Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti / nişanlı oğlanın pasportu / nişanlı qızın pasportu 
g) Səfirlik önündə evliliyə razılıq sənədini tələb edənə ərizənin yazılması. 
h) rüsum. 
 
5- And içmə ərizəsi
Tələb olunan sənədlər : – 
a) İki şahidlə şəxsən səfirliyə gəlmə 
b) And içmə ərizəsi nümunəsini doldurma (nümunə)
c) Həqiqi pasport və şahidlərin həqiqi pasportları və yaşayış yerləri 
d) And içmə ərizəsi mövzusu barəsində sübutlu sənədlər 
e) rüsum 
 
6- Miras sənədi
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsən səfirliyə gəlmə 
b) Mənbədən əldə olunmuş əsl miras sənədi və müvafiq qaydada təsdiq
c) Müvafiq qaydada təsdiq olunmuş ölüm şəhadətnaməsi 
d) Miras sənədi nümunəsinin doldurulması (nümunə)
e) Müvafiq qaydada təsdiq edilmiş orijinal evlilik müqaviləsinin surəti 
f) Pasportun surəti / müvafiq qaydada təsdiq olunmuş ər və arvadın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
g) Pasportun surəti / müvafiq qaydada təsdiq olunmuş övladların / qızların şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd. 
h) Müvafiq qaydada təsdiq olunmuş doğum şəhadətnamələrinin surəti 
y) Miras sənədini tələb edənin həqiqi yaşama yeri ilə birlikdə həqiqi pasportu.
j) Müvafiq qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat sənədləri və yaxud həqiqi qeydiyyatdan çıxarış. 
k) rüsum. 
 
7- Doğum şəhadətnaməsinin qeydiyyat və tərcüməsi / Ölüm şəhadətnaməsinin qeydiyyat və tərcüməsi
Tələb olunan sənədlər : – 
a) şəxsən və ya birinci dərəcəli yaxınının səfirliyə gəlməsi 
b) müvafiq qaydada təsdiq olunmuş həqiqi doğum və ölüm şəhadətnaməsi. 
c) həqiqi pasport və yaxud onun təsdiq olunmuş surəti 
d) doğum və ölüm şəhadətnamələrinin tərcümə nümunələrinin doldurulması (nümunələr). 
e) doğum və ölüm şəhadətnamə qeydlərinin tərcümə nümunələrinin doldurulması (nümunələr). 
f) rüsum 
 
8- Dulluq sənədi /Tələblər
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Dulun şəxsən iştirak etməsi 
b) Dulluq sənədi nümunəsinin doldurulması (nümunə)
c) Həqiqi nigah müqaviləsi. 
d) Ərin / Arvadın həqiqi ölüm şəhadətnaməsi 
e) Həqiqi pasport və yaşayış yeri. 
f) İki şahid, onların həqiqi pasportları və yaşayış yerləri 
g) rüsum 
 
9- Məhkum edilməmə şəhadətnaməsi
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsin şəxsən iştirak etməsi 
b) Məhkum edilməmə şəhadətnaməsi nümunəsinin doldurulması (nümunələr)
c) Həqiqi pasport və yaşayış yeri 
d) Fələstin və ya Azərbaycandan çıxan müvafiq qaydada təsdiq olunmuş həqiqi məhkum edilməmə şəhadətnaməsi.
e) rüsum 
 
10- Həyatı sübut etmə şəhadətnaməsi : –
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsin şəxsən iştirak etməsi 
b) Həqiqi pasport 
c) Doğum haqqında həqiqi şəhadətnamə 
d) Həqiqi yaşayış yeri 
e) Həyatı sübut edən şəhadətnamə nümunəsinin doldurulması (nümunə)
f) rüsum 
 
11- Yaxınlıq əlaqəsini sübut edən şəhadətnamə
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsin şəxsən iştirak etməsi 
b) Həqiqi pasport 
c) Qohumların pasportları haqda təsdiqlənmiş surətlər 
d) Doğum şəhadətnamələri 
e) Qohumluq əlaqəsini sübut edən şəhadətnamə nümunəsinin doldurulması (nümunə). 
f) rüsum 
 
12- Azyaşlının səfər etməsinə etiraz edilməyən şəhadətnamə
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsin şəxsən iştirak etməsi 
b)  Ərin / Arvadın , atanın , ananın və həmçinin azyaşlının pasportu 
c) Azyaşlının həqiqi doğum şəhadətnaməsi və onun surəti 
d) Azyaşlının səfər etməsinə etiraz edilməyən şəhadətnamə nümunəsinin doldurulması (nümunə). 
f) rüsum 
 
13- Sağlamlıq bildirişi universitet şəhadətnaməsi : –
Tələb olunan sənədlər : – 
a) Şəxsin şəxsən iştirak etməsi yaxud hər hansı bir şəxsə aid xüsusi etibarnamə. 
b) Həqiqi şəhadətnamə və ya onun təsdiq edilmiş forması 
c) Həqiqi pasport 
d) Sağlamlıq bildirişi universitet şəhadətnaməsi nümunəsinin doldurulması (nümunə) 
e) rüsum.
This website uses cookies to improve your web experience.