Skip links

Evliliyə razılıq vermə haqda sənəd

Tələb olunan sənədlər : –

a) İki şahidlə şəxsən gəlmə

b) Evliliyə razılıq ərizəsini doldurma

c) Tam təsdiqlərlə orijinal subaylıq sənədi

d) Evliliyə razılıq sənədini tələb edənin və iki şahidin həqiqi pasportları.

e) Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti / subay oğlanın pasportu / subay qızın pasportu.

f)  Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti / nişanlı oğlanın pasprotu / nişanlı qızın pasporu

g) Səfirlik önündə evliliyə razılıq sənədini tələb edənə yazılı ərizə.

h) rüsum.

This website uses cookies to improve your web experience.